Başvuru Şartları

       Yarışmaya katılacak yarışmacıların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur.

       Yarışma TMMOB Mimarlar Odası üyelerinin katılımına açık olup, ekip olarak katılım durumunda ilgili disiplinlerin de  (şehir plancı, peyzaj mimarı) ekipte bulunması jüri tarafından önerilmektedir. Ekip olarak katılanların, İdare ile ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere ekipten birini ekipbaşı olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan yarışmacıların her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

       Yarışmaya katılacaklarda aranan hususlar;

  • Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliğinin yarışmanın türü ile ilgili odası üyesi olmak ve meslekten men cezası olmamak,
  • 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak,
  • Yarışma şartnamesinde öngörülen koşullara uymak;
  • Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak;
  • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak;
  • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak;
  • Yarışmayı açan kurumda yarışmayla ilgili herhangi bir işlemi hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.
  • Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,
  • Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kayıt ettirmek. (Ekip olarak katılanlardan ekip başının bu şartı yerine getirmesi yeterlidir.)

       Bu şartlara uymayanlar, yarışmaya katılmış olsalar dahi tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

       Yarışma şartname ve eklerine yarışmanın web sitesi olan www.yarismatalas.com adresinden de ulaşılabilir.

       Yarışmaya katılmak isteyenler yarışma adını “Kayseri Talas Mevlana Mahallesi Meydanı Ulusal Fikir Yarışması Şartname Bedeli” açıklaması ile 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) idare iletişim bilgilerinde verilen banka hesabına ya da elden Talas Belediyesi tahsilat veznelerine isim bilgisiyle yatıracaklardır. Yarışmacılar, şartname bedelini yatırdıklarına dair banka ödendi belgesinin taranmış kopyasını, adı, soyadı, açık posta adresi, telefon, faks ve e-posta adresleri ile birlikte yarışma raportörlüğü e-posta adresine (bilgi@yarismatalas.com) göndererek kaydettirecekler. Yarışma şartnamesi ve ekleri iletişim bilgileri bölümden verilen adresten dijital olarak indirilebilecektir. Yarışma şartnamesi almak için son tarih, yarışma takviminde projelerin teslimi olarak belirtilen gündür. Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da projeleri yarışmaya katılmamış sayılır.

Talas Belediyesi

Talas Belediyesi – Bilgi İşlem Merkezi | Tüm hakları saklıdır.

İletişim Bilgileri

Adres: Yenidoğan Mahallesi, Pazar Caddesi No:10 38280 TALAS/KAYSERİ

Tel: +90 352 437 00 54

E-Posta: bilgi@yarismatalas.com