Yarışma Hakkında

       “Kayseri Talas Mevlana Mahallesi Meydanı Ulusal Fikir Yarışması’’ ile Talas Mevlana Mahallesi kentsel parkının tasarım potansiyelinin doğrultusunda güncel ve geleceğe yönelik kentsel yaşam kalitesinin artırılması ve kamusal kullanım senaryolarının geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

       Talas kentsel belleğinde önemli buluşma ve paylaşma potansiyeli olarak yer alan Mevlana Meydanı ve parkı içerisinde ve çeperinde bulunan farklı mekânsal işlevler ile birlikte bu alanda kamusal açık/yarı açık, kapalı mekânlar kurgulanması, erişim ve dolaşım ilişkilerinin düzenlenmesi, alanın barındırdığı imgelerin kentlinin bilincinde yer edinmesi, alternatif farklı yaşam ögelerinin zenginleştirilerek artırılmasına katkı sağlanması, sosyo-kültürel üretim ve paylaşım potansiyelinin geliştirilmesi, gece ve gündüz yaşamını destekleyen kullanım ögelerinin etkinleştirilmesi beklenmektedir.

       Bu bağlamda, alanın güncel ve gelecekteki ihtiyaçlarına özgün, ekonomik, uygulanabilir, nitelikli mimari ve kentsel yaklaşımların; çağdaş, yenilikçi ve işlevsel çözümlerin öne çıkarılması, farklı sosyal katmanların bütüncül kullanımını dikkate alan, doğaya ve çevreye saygılı, insan ölçeğinde ve sürdürülebilir tasarım anlayışı hedefleyen projelerin belirlenmesi güzel sanatları teşvik eden meslekler ortamında etik değerlerin gelişmesi ve katılımcıların rekabet gücü kazanımlarına uygun ortamın sağlanması öncelikli olarak hedeflenmektedir.

Talas-Anayurt-Yarisma-Sınır

Talas Belediyesi

Talas Belediyesi – Bilgi İşlem Merkezi | Tüm hakları saklıdır.

İletişim Bilgileri

Adres: Yenidoğan Mahallesi, Pazar Caddesi No:10 38280 TALAS/KAYSERİ

Tel: +90 352 437 00 54

E-Posta: bilgi@yarismatalas.com